Làng Nghề Cốm Làng Vòng

Làng Nghề Cốm Làng Vòng

Cốm Tươi - Cốm Vòng Hà Nội

Cốm Khô - Cốm Vòng Hà Nội

Báo Giá

Cốm Làng Vòng:

  • Mua Dưới 4Kg: 280.000đ/Kg
  • Mua Từ 4Kg Trở Lên: 260.000đ/Kg

Bánh Cốm Làng Vòng:

  • Loại Nhỏ (100g): 4000đ/chiếc
  • Loại To (250g): 6000đ/chiếc

Bánh Phu Thê/Su Sê/Xu Xê:

  • Loại Nhỏ (100g): 4000đ/chiếc
  • Loại To (250g): 6000đ/chiếc

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

icon Tập thể làng nghề Cốm Vòng Cam Kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không sử dụng phẩm màu hay bất kỳ hóa chất độc hại nào trong quá trình sản xuất Cốm, Bánh Cốm, Bánh Phu Thê.

Chúng tôi là tập thể duy nhất tại Làng Vòng, là cơ sở sản xuất Cốm chính gốc Làng Vòng sản xuất theo phương pháp truyền thống  icon