Làng Nghề Cốm Làng Vòng

Cốm Tươi - Cốm Vòng Hà Nội

Cốm Khô - Cốm Vòng Hà Nội

Yahoo-Chat

FaceBook


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

icon Tập thể làng nghề Cốm Vòng Cam Kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không sử dụng phẩm màu hay bất kỳ hóa chất độc hại nào trong quá trình sản xuất Cốm, Bánh Cốm, Bánh Phu Thê.

Chúng tôi là tập thể duy nhất tại Làng Vòng, là cơ sở sản xuất Cốm chính gốc Làng Vòng sản xuất theo phương pháp truyền thống  icon